Miljø og kulturlandskap

(Oppdatert: 08.02.2017)

Vi hjelper deg å finne rett miljøtiltak på rett plass!

Miljørådgiverne har god kompetanse og er  oppdatert på dagens RMP-ordning (Regionalt miljøprogram i landbruket).

Vi kan utarbeide søknad om SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og grøftetilskudd dersom det er aktuelt.

Les mer om RMP, SMIL og søknad om grøftetilskudd i menyen til høyre.

 

 

Ta kontakt med våre miljørådgivere:

Hedmark:

Steinar Velten, tlf. 913 97 400

 

 

Akershus:

Roger Kollstuen,  tlf. 905 89 360 

 

Stine Vandsemb, tlf. 992 70 389  

 

Anna Katarina Berg, 

 

Østfold og Follo:

Øyvind Akselsen, tlf. 481 63 081

 

Inga Holt, tlf. 481 63 073