Grøftetilskudd

(Oppdatert: 03.05.2016)

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord kan støttes med 1000 kr pr dekar systematisk grøfting, 15 kr pr m usystematisk grøfting, begrenset oppad til 1000 kr pr dekar berørt areal 

For å søke tilskudd til grøfting må følgende være oppfylt:

  1. Arealet må være grøftet tidligere eller være planert.
  2. Det kan søkes tilskudd til hele eller deler av arealet.
  3. Eier av, eller foretak som leier kan søke.

Søknaden skal inneholde:

  1. Plan med kartskisse. Kart 1:5000 med inntegnet planlagt grøftesystem med rørdimensjoner, lengde rør, kummer og utløp.
  2. Søknadsskjema og mal for «plan for drenering», og en «miljøvurdering av drenering» finnes på nettsidene til landbruksdirektoratet: HER

Det er ikke krav om kostnadsoverslag. Søknaden sendes kommunen før oppstart.

De fleste kommuner behandler grøftesøknader fortløpende, noen kommuner har søknadsfrist. SETT INN LINK TIL FRISTER

 

 Grøfting på Romerike Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.