RMP (Regionalt miljøprogram)

22.05.2017 (Oppdatert: 22.05.2017)

Bildet viser en høsthveteåker preget av dårlig etablering. Det er derfor ikke noe effektivt vern mot jordtap. Med flere episoder av overflateavrenning og jordtap gjennom vinteren, vil en grasdekt vannveg redusere erosjonen i dråg. Mot bekken er det etablert en grassone. Grassonen reduserer også tap av jord og næringssoffer. Gras vil også redusere avrenning av plantevernmidler ut i vannmiljøet. Det vil dessuten beskytte mot utrasing i bekkeløpet.

 

RMP

Regionalt miljøprogram, ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. Under finner du link til årets veiledningshefte, det inneholder årets satser, hvordan man søker elektronisk, og forskrifter om regionale miljøkrav:

 

Akershus

Østfold

Hedmark 

 

Mer informasjon om nasjonalt regionalt miljøprogram finner du på nettsiden til Fylkesmannen i ditt fylke og på sidene til Landbruksdirektoratet.