RMP (Regionalt miljøprogram)

(Oppdatert: 02.11.2016)

Bildet viser en høsthveteåker preget av dårlig etablering. Det er ikke noe effektivt vern mot jordtap. Det har vært flere episoder med overflateavrenning  og jordtap gjennom vinteren. En grasdekt vannveg ville ha redusert erosjonen. mot bekken er det etablert en grassone, som er en effektiv, beskyttelse mot utrasing i bekkeløpet. Den reduserer også tap av næringssoffer og reduserer avrenning av plantevernmidler ut i vannmiljøet.

 

RMP

Regionalt miljøprogram, ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. Under finner du link til årets veiledningshefte, det inneholder årets satser, hvordan man søker elektronisk, og forskrifter om regionale miljøkrav:

 

Akershus

Østfold

Hedmark 

 

Mer informasjon om nasjonalt regionalt miljøprogram finner du på nettsiden til Fylkesmannen i ditt fylke og på sidene til Landbruksdirektoratet.