SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)

(Oppdatert: 02.11.2016)

Et eksempel på SMIL-tiltak er for eksempel å utbedre bekkekanten forå hindre utrasing.

SMIL

Spesielle miljøtiltak i landbruket ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Det utarbeides lokale tiltaksstrategier, de er grunnlag for prioritering av søknadene. Søknaden skal bestå av tiltaket tegnet inn på kart, en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoverslag.

Det søkes på eget søknadsskjema.

Søknadsfrister i de ulike kommunen finner du her:

Ta kontakt med en av våre miljørådgivere om du ønsker hjelp til utarbeiding av SMIL-søknad.

Mer info SMIL-ordningen hos Landbruksdirektoratet