Økologisk

(Oppdatert: 20.08.2020)

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgiving i økologisk produksjon i hele landet.

 

Vi tilbyr rådgiving for gårdbrukere før, under og etter omlegging til økologisk drift: 

> NLR Økologisk Førsteråd

Tilbud om gårdsbesøk med vurdering av muligheter for omlegging til økologisk drift.

> NLR Økologisk Økoplan

Tilbud til deg som ønsker hjelp ved innmelding i Debio sin kontrollordning. > Skjema for Økoplan

> NLR Økologisk Grupperåd

Tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap innen økologisk produksjon.

> NLR Økologisk Rådgivingsavtale

Tilbud om skreddersydd og tett faglig oppfølging innen økologisk produksjon

 

Økorådgivere

I Norsk Landbruksrådgiving er det 40 rådgivere som tilbyr rådgiving innen økologisk produksjon. Disse dekker det meste av landet fra Agder i sør til Finnmark i nord.

> Finn din økorådgiver

> Oversikt over økorådgivere (hovedansvarlige) per juni 2016 (pdf) 

 

Sertifisering i Debio

> Slik blir du sertifisert i Debios kontrollordning for økologisk landbruk

Fagstoff

Fagstoff om økologisk landbruk finner du under fanen Fagartikler. Fagartiklene er sortert på vekstgrupper, og en del av stoffet om økologisk landbruk ligger som egne valg under vekstgruppene. 
Tips! Bruk søkefunksjonen dersom du er interessert i et spesielt tema.

Fagbladet Økologisk landbruk 

Dette er Norsk Landbruksrådgivings eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år med mye relevant fagstoff for deg som driver økologisk.

Landbrukets Økoløft

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge.

Lenker

Landbruksdirektoratet  har direktoratsoppgaver for LMD, og en sentral rolle i utviklingen av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Mattilsynet - Tilsynsmyndighet for økologisk produksjon

Debio - Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon

Matmerk - Stiftelse med ansvar for generisk markedsføring av økologisk mat

okologisk.no - Alt om økologisk mat på ett sted

NIBIO økologisk  - Nasjonalt forskningsinstitutt for økologisk landbruk

Agropub - Nettsted for økologisk landbruk i regi av Bioforsk Økologisk

Oikos - Fellesorganisasjonen for økologiske produsenter og forbrukere

Ren Mat  - Magasin for økologi, mat og miljø

Økofunn - Driftsmidler til økologisk landbruk

Økologiske foregangsfylker - Foregangsfylker har et bredt samarbeid med utveksling av kompetanse, erfarings- og kunnskapsdeling og formidling av resultater.  Målsettinger om økt produksjon og omsetning av økologisk mat.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.