NLR Innovasjon Osloregion

(Oppdatert: 27.10.2020)

Har du en ide eller et produkt, som kan løse en utfordring eller gi deg en enklere hverdag?
Da vil vi i Norsk Landbruksrådgiving snakke med deg.

Hva er NLR Innovasjon Osloregion?

Landbruket er i kontinuerlig endring, og utviklingen skjer raskt. Den norske bonden har lang tradisjon for å finne gode og "matnyttige" løsninger på store og små utfordringer i drifta. Det er bondens tanke, ide eller produkt, for å løse en utfordring eller forbedre drifta, vi i Norsk Landbruksrådgiving er på jakt etter.

Det er en overordnet målsetting i norsk landbrukspolitikk om økt innovasjon og samarbeid mellom gardbrukeren og forskningsmiljø for å stimulere til verdiskaping. NLR Innovasjon Osloregion er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Landbruksrådgiving, fylkesbondelagene, fylkeskommunene og fylkesmennene rundt Oslofjorden som skal arbeide for å utvikle landbruksrelatert virksomhet i tråd med disse målsettingene.

Har du en idé eller vil du vite mer om NLR Innovasjon Osloregion, ta kontakt med:

NLR Viken
www.nlrviken.no
e-post: viken@nlr.no

NLR Østafjells
www.nlrostafjells.no
e-post: ostafjells@nlr.no

NLR Øst
www.nlrost.no
e-post: ost@nlr.no

Hva er innovasjon?

«En vare, en ny tjeneste, en ny produskjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon for å skape økonomisk verdi» (st.melding nr. 7 HND)

«Forskning er å bruke penger på å skaffe kunnskap. Innovasjon er å bruke kunnskap for å skaffe penger»Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.