Funksjonstest åkersprøyte

(Oppdatert: 19.10.2016)

Åkersprøyta skal testes hvert 5. år av godkjent tester. Vi har to funksjonstestere tilgjengelige i tidligere NLR SørØst sitt område (Østfold og Follo). Tilbudet kan nå også gis til medlemmer nord for Oslo, hvis flere avtaler seg imellom om å samle sprøytene på ett sted.

Påmelding til Øyvind Arnesen, Ås: 901 33 671, pukstad@hotmail.com,
eller Thomas Gleng, Aremark: 911 95 501, gleng@live.no


Klikk på lenken for priser på funksjonstesting av åkerspøyter for 2016. Testerne tar også reparasjoner (egen regning).

På Mattilsynets nettside finner du sjekkliste for åkersprøyter.

 

Foto: Åsmund Langeland