Plantevernjournal

29.11.2016 (Oppdatert: 07.05.2020) Lise Olavsdotter Lund

Det finnes ingen fasit på hvordan en plantevernjournal skal se ut, men de opplysningene som inngår i denne må kunne dokumenteres på en aller annen måte ved revisjon eller kontroll. Her finner du forslag til en plantevernjournal i Excel og utskriftsvennlige versjoner. Du velger selv hvilken du helst vil bruke.

Redigerbar plantevernjournal

> Last ned mal for plantevernjournal 2020 (Excel) 

Plantevernjournalen er tilsvarende malen som har vært tilgjengelig de tre foregående sesongene, men med riktig årstall. Den har en forside der det skal krysses av en bekreftelse på at prinsippene for integrert plantevern (IPV) og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

I selve plantevernjournalen er kolonnene merket med rødt obligatoriske, og kolonnene som er lysegrønne nyttige for å vurdere effekten av sprøytingen, men ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Hvis sprøyting gjennomføres av flere personer bør det dokumenteres hvem som har sprøytet.

Tips for utfylling

Det er byttet litt på rekkefølgen av kolonnene for bedre logisk rekkefølge i forhold til hva som skal dokumenteres. Journalen må fylles ut slik at det den beskriver området/skifte og hva den aktuelle kulturen er sprøytet mot, når og med hva.

«Tiltak mot bekk/vann» gjelder de skiftene som grenser mot bekk/vann og skal dokumentere at det aktuelle preparats krav til avstand er overholdt. 

«Begrunnelse» - det er oppgitt noen eksempler på noteringer som en hjelp til hva som bør noteres. Som et minimum bør dokumenteres angrepsgrad av skadegjører og eventuelt forebyggende tiltak som er gjennomført uten å ha tilstrekkelig effekt.

Formen på «tabellen» er ikke avgjørende her, noen vil dokumentere elektronisk, noen for hånd på en utskrift. Begge deler er greit, forutsatt at de tilsvarende opplysningene er med ved en revisjon/kontroll.

Utskriftsvennlig plantevernjournal

NLR Innlandet har utarbeidet en plantevernjournal som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon i forbindelse med bruk av plantevernmidler. Denne finnes i to versjoner:

Stor (A3)

Liten (A4)

Dette må du dokumentere:

Jeg har kunnskap om integrert plantevern og har anvendt følgende prinsipp:

 • Forebygget problem gjennom vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt reinhold
 • Kjennskap til skadegjørere og søkt råd hos rådgiver
 • Brukt varsling, prognoser og skadeterskler (om det finnes)
 • Anvendt ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 • «Anvendt de beste og mest skånsomme plantevernmidlene for helse og miljø»
 • Tilpassa dosen etter behovet.
 • «Motvirket utvikling av resistens ved å ikke bruk samme middel år etter år»
 • Sjekka om tiltakene har virket tilfredsstillende

 

«Dersom sprøytinga er gjort i nærheten av vann har jeg gjort tiltak for å hindre forurensing:»

 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 3 m fra overflatevann»
 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 50 m fra drikkevannbasseng»
 • Fulgt avstandskrav på etiketten
 • Vurdert spredningsteknikker som gir minst mulig avdrift   


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.