Plantevernjournal

29.11.2016 (Oppdatert: 27.06.2018)

Det finnes ingen fasit på hvordan en plantevernjournal skal se ut, men de opplysningene som inngår i denne må kunne dokumenteres på en aller annen måte ved revisjon eller kontroll. Her finner du forslag til en plantevernjournal i Excel og utskriftsvennlige versjoner. Du velger selv hvilken du helst vil bruke.

Redigerbar plantevernjournal

Plantevernjournalen er laget i Excel og består av 2 arkfaner. Forsiden er avkryssing der det blir en bekreftelse på at IPV-prinsippene og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

Selve journalen er arkfane 2. Her er kolonnene merket rødt obligatoriske, og de som er lysegrønne er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Her kan du klippe og lime, og legge til linjer etter behov i din drift. Excel-arket er med andre ord ikke låst.

Det er også utarbeidet sjekklister på oppdrag fra LMD. Disse er ikke obligatoriske, men kan være nyttige for enkelte, og du som produsent, vil kunne ha dem som en del av sin dokumentasjon.   

Dersom du ønsker informasjon om de forskriftsendringene, som kom i fjor, har NLR utarbeidet informasjon om dette.

Utskriftsvennlig plantevernjournal

NLR Innlandet har utarbeidet en plantevernjournal som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon i forbindelse med bruk av plantevernmidler. Denne finnes i to versjoner.

Stor (A3)

Liten (A4)

Dette må du dokumentere:

Jeg har kunnskap om integrert plantevern og har anvendt følgende prinsipp:

 • Forebygget problem gjennom vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt reinhold
 • Kjennskap til skadegjørere og søkt råd hos rådgiver
 • Brukt varsling, prognoser og skadeterskler (om det finnes)
 • Anvendt ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 • «Anvendt de beste og mest skånsomme plantevernmidlene for helse og miljø»
 • Tilpassa dosen etter behovet.
 • «Motvirket utvikling av resistens ved å ikke bruk samme middel år etter år»
 • Sjekka om tiltakene har virket tilfredsstillende

 

«Dersom sprøytinga er gjort i nærheten av vann har jeg gjort tiltak for å hindre forurensing:»

 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 3 m fra overflatevann»
 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 50 m fra drikkevannbasseng»
 • Fulgt avstandskrav på etiketten
 • Vurdert spredningsteknikker som gir minst mulig avdrift   


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.