Plantevernjournal

29.11.2016 (Oppdatert: 05.12.2018) Lise Olavsdotter Lund

Det finnes ingen fasit på hvordan en plantevernjournal skal se ut, men de opplysningene som inngår i denne må kunne dokumenteres på en aller annen måte ved revisjon eller kontroll. Her finner du forslag til en plantevernjournal i Excel og utskriftsvennlige versjoner. Du velger selv hvilken du helst vil bruke.

Redigerbar plantevernjournal

Plantevernjournalen er laget i Excel og består av 2 arkfaner. Forsiden er avkryssing der det blir en bekreftelse på at IPV-prinsippene og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

Selve journalen er arkfane 2. Her er kolonnene merket rødt obligatoriske, og de som er lysegrønne er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Her kan du klippe og lime, og legge til linjer etter behov i din drift. Excel-arket er med andre ord ikke låst.

Utskriftsvennlig plantevernjournal

NLR Innlandet har utarbeidet en plantevernjournal som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon i forbindelse med bruk av plantevernmidler. Denne finnes i to versjoner:

Stor (A3)

Liten (A4)

Dette må du dokumentere:

Jeg har kunnskap om integrert plantevern og har anvendt følgende prinsipp:

 • Forebygget problem gjennom vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt reinhold
 • Kjennskap til skadegjørere og søkt råd hos rådgiver
 • Brukt varsling, prognoser og skadeterskler (om det finnes)
 • Anvendt ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 • «Anvendt de beste og mest skånsomme plantevernmidlene for helse og miljø»
 • Tilpassa dosen etter behovet.
 • «Motvirket utvikling av resistens ved å ikke bruk samme middel år etter år»
 • Sjekka om tiltakene har virket tilfredsstillende

 

«Dersom sprøytinga er gjort i nærheten av vann har jeg gjort tiltak for å hindre forurensing:»

 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 3 m fra overflatevann»
 • «Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 50 m fra drikkevannbasseng»
 • Fulgt avstandskrav på etiketten
 • Vurdert spredningsteknikker som gir minst mulig avdrift   


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.